Tuesday, November 24, 2009

Jáva Cimrman

Kolikrát jsme, jdouce ve stopách našeho národního velikána, museli pokorně uznat: Ano, vyfukováním cigaretového kouře do vody zlato nevznikne.
V tomto blogu se chceme podělit o konkrétní poznatky z vývoje serverových apliakcí v Javě, abychom i my lidstvu ukázali: "Tudy ne, přátelé!" A někdy snad i skromně: "Přátelé, tudy..."

No comments:

Post a Comment